NÁVRAT NA HLAVNÍ STRÁNKU

KONEC TÉTO STRÁNKY

LADĚNÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ


Jak zní nástroje různých ladění?


Hudební nástroje z důvodů, o kterých zde nebudu psát, jsou vyráběny v různých laděních. Uvedu některé příklady ladění hudebních nástrojů:

Klarinety
Es-klarinet (zní o malou tercku výš, než se píše), B-klarinet (zní o velkou sekundu níž, než se píše), A-klarinet (zní o malou tercku níž). Dále to jsou méně používané, nebo už nepoužívané klarinety: C-klarinet (zní tak, jak se píše), D-klarinet (zní o velkou sekundu výš), sopraninový As-klarinet (zní o malou sextu výš, než se píše), sopránový a altový F-klarinet, altový Es-klarinet, G-klarinet. To byly klarinety rozděleny dle ladění. Rozdělíme-li je podle znějícího rozsahu (čili podle velikosti), tak to budou rovné nástroje - sopraninový klarinet, sopránový, dále již zahnuté klarinety (fajfky) - altový, basový, kontrabasový. K rovným sopránovým klarinetům patří také kovový klarinet, zhotovený z mosazného plechu.

Saxofony
Rovné Es nebo F-sopranino saxofon, rovný i zahnutý B (nebo C)-soprán saxofon, dále už pouze zahnuté Es (nebo F)-alt saxofon, B (nebo C)-tenor saxofon, Es (nebo F)-bariton saxofon, B nebo C-bas saxofon, Es nebo F-kontrabas saxofon, B nebo C-subkontrabas saxofon. Čili rodina saxofonů čítá 8 členů. Přičemž nejvyšší sopranino a nejhlubší bas, kontrabas a subkontrabas se prakticky nepoužívají, ale existují, (nebo existovaly).

B-trumpeta, Es-trumpeta.

C-flétna,

Hoboje
C-hoboj, (vyjímečně ve Francii B-hoboj), F-anglický roh (je to v podstatě altový hoboj, rovného tvaru, zní o kvintu níž, než se píše), A-hoboj milostný (zní o malou tercku níž), hoboj lovecký (bez dalších informací), C-hoboj baritonový (zvaný též basový, zní o oktávu níž, než klasický hoboj).

C-fagot, F-lesní roh (horna), C-klavír, atd.


Co to znamená? Zvolme si nějaký srovnávací hudební nástroj, který bude v C-ladění. Tak třeba klavír. I když jeho možnosti co do ovlivňování intonačních odstínů určitých tónů při hře jsou omezeny (nebo spíše znemožněny) temperovaným laděním, pokud na něj zahraji tón A v linkách houslového klíče, bude mít frekvenci 440 Hz (alespoň to předpokládejme).

Stupnice C-dur, zahraná na C-nástroj:
Tak tedy: Pokud na nějaký C-nástroj, např. na hoboj, zahraji stupnici C-dur, bude to znít úplně stejně, jako když na srovnávací nástroj - klavír - zahraji stupnici C-dur (pokud tedy pominu řekněme nepatrný rozdíl mezi přirozeně zaintonovanou stupnicí na hoboj a temperovaně znějící stupnicí na klavíru).

Stupnice C-dur, zahraná na Es-saxofony:
Pokud na Es-sopranino saxofon zahraji stupnici C-dur od psaného tónu C 2 v linkách, tak na klavíru, aby to znělo úplně stejně, musím zahrát stupnici Es-dur a začínám na klávese Es 2, která je o malou tercku výše nad klávesou C 2. Pokud na Es-alt saxofon zahraji stupnici C-dur od psaného tónu C 2, tak na klavíru, aby to znělo úplně stejně, musím zahrát stupnici Es-dur a začínám na klávese Es 1, která je o velkou sextu níž pod klávesou C 2. Jiný úhel pohledu: Es-sopranino, Es-alt a Es-bariton a další saxy se sice píší úplně stejně v notové osnově v houslovém klíči, ale altka zní o oktávu níže, než sopranino a bariton zní o dvě oktávy níže, kontrabas o tři oktávy níž, než sopranino saxík.
Čili, když na tato sága v Es-ladění hraji stupnici C-dur, tak na klavíru - C-nástroji musím zahrát stupnici Es-dur. Pak sága i klavír stejně zní (pokud pominu oktávové rozdíly).

Stupnice C-dur, zahraná na B-saxofony:
Pokud na B-soprán saxofon zahraji stupnici C-dur od psaného tónu C 2 v linkách, tak na klavíru, aby to znělo úplně stejně, musím zahrát stupnici B-dur a začínám na klávese B 1, která je o velkou sekundu níž, pod klávesou C 2. Pokud na B-tenor saxofon zahraji stupnici C-dur od psaného tónu C 2, tak na klavíru, aby to znělo úplně stejně, musím zahrát stupnici B-dur a začínám na klávese B m pod linkama, která je o velkou nónu (oktávu + velkou sekundu) níž pod klávesou C 2, (chcete-li o velkou sekundu níž pod C 1). Jiný úhel pohledu: B-soprán a B-tenor a ostatní saxy se sice píší úplně stejně v notové osnově v houslovém klíči, ale tenor zní o oktávu níže, než soprán, bas o dvě oktávy, subkontrabas o tři oktávy níže, než sopránka.
Čili, když na tato sága v B-ladění hraji stupnici C-dur, tak na klavíru - C-nástroji musím zahrát stupnici B-dur. Pak sága i klavír stejně zní (pokud pominu oktávové rozdíly).

ZAČÁTEK TÉTO STRÁNKY

NÁVRAT NA HLAVNÍ STRÁNKU


Poslední aktualizace: 28.10.2003